Paradise ∞
"Ame os defeitos,
Odeie os perfeitos."
Otávio L. Azevedo.  (via garoto-sz)

(Source: poexistir, via free-wild-and-happy)